Informacje Informacje

W dniach 11 i 12 stycznia 2011 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja projektu SYNAT prezentująca naukowe zamierzenia projektu oraz wyniki uzyskane podczas pierwszych miesięcy realizacji projektu. Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Konferencja odbędzie się w Auli nr 316 na III piętrze w Bibliotece UW, przy ul. Dobrej 56/66. Do Sali będą prowadziły tablice informacyjne.

Fotoreportaż Fotoreportaż

Plan konferencji Plan konferencji

 

WTOREK, 11 styczeń

11:00 – 13:00     Sesja otwierająca 

 1. Wystąpienia gości specjalnych
 2. Projekt SYNAT: droga do otwartego środowiska komunikowania naukowego i zasobów wiedzy - Marek Niezgódka ICM UW
 3. Metody eksploracji danych w systemach ekstrakcji i wyszukiwania informacji – Henryk Rybiński, Marzena Kryszkiewicz  PW

12:45 – 13:30     Przerwa (lunch)

13:30 – 16:00     Prezentacje projektu 

 1. SYNAT – narzędzia dla nowoczesnej nauki - Dominik Batorski ICM UW
 2. Założenia działań opracowania koncepcji funkcjonalności systemu uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzyDariusz Paradowski BN
 3. Możliwości i kierunki rozwoju systemu zarządzania wiedzą - prace Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Cezary Mazurek PCSS
 4.  Koncepcja udostępniania danych i usług z zasobów projektowanego systemu - M.Kiedrowicz, J.Koszela WAT
 5. Sprzętowa akceleracja przetwarzania informacji/danych zgromadzonych w repozytorium - Kazimierz Wiatr, Ernest Jamro, Paweł Russek, Agnieszka Dąbrowska-Boruch, Maciej Wielgosz AGH CYFRONET

16:00 – 16:20     Przerwa

16:20 – 18:20    Prezentacje projektu 

 1. Otwarte innowacje – Mieczysław Muraszkiewicz Politechnika Warszawska
 2. Informacja, pamięć, polityka: od funkcji do kosztów i z powrotemHenryk Hollender Uczelnia Łazarskiego
 3. Stan digitalizacji dziedzictwo kulturowego Kościoła Katolickiego w Polsce - Stanisław Dziekoński, Maciej Bała UKSW                        

ŚRODA, 12 styczeń

9:00   – 11:00    Prezentacje projektu (Anotacja i wyszukiwanie danych)

 1. Koncepcje i stanowiska badawcze do automatycznej anotacji plików fonicznych, zaawansowanego technologicznie rangowania dokumentów i rekonstruowania nagrań - Bożena Kostek, A. Czyżewski Politechnika Gdańska
 2. Reprezentacja dokumentów dla algorytmu interaktywnego przeszukiwania tekstów - Henryk Krawczyk, Julian Szymański Politechnika Gdańska
 3. Automatyczne wydobywanie informacji z dużych kolekcji dokumentów- Maciej Piasecki, Bartosz Broda, Marek Maziarz Politechnika Wrocławska
 4. System rozproszonych repozytoriów danych wizyjnych - Andrzej Głowacz AGH CYFRONET
 5. Automatyczne znajdowanie podobnych obrazów w oparciu o deskryptory koloru - Bogusław Cyganek, Rafał Frączek AGH CYFRONET
 6. Narzędzia wykorzystujące metody lingwistyki korpusowej i analiza historycznych dokumentów tekstowych - Agnieszka Mykowiecka IPI PAN

11:00 - 11:20     Przerwa

11:20 – 13:20    Prezentacje projektu (Metadane, ontologie, semantyki) 

 1. Metodologia badań w zakresie analizy i standaryzacji metadanych oraz szkieletów klasyfikacji w projekcie SYNATMarcin Roszkowski Biblioteka Narodowa
 2. Semantyczne wyszukiwanie informacji - Hung Son Nguyen – WMIM UW
 3. Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy – podejście ontologiczne Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka – Politechnika Gdańska
 4. Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy za pomocą wirtualnych perspektyw baz danych- Piotr Habela, Kazimierz Subieta PJWSTK
 5. Identyfikacja, dobór, ocena jakości i opracowanie źródeł z zakresu nauk medycznych i matematyczno-przyrodniczychplan zadań - Rafał Wisła, Uniwersytet Jagielloński
 6. Model biznesowy platformy - zakres współpracy między partnerami: UJ - Szkoła Łazarskiego –Ewa Okoń-Horodyńska Uniwersytet Jagielloński
 7. Spersonalizowane wyszukiwanie na bazie zgromadzonej i udostępnionej wiedzy– system PrOnto - Andrzej P. Wierzbicki Instytut Łączności

13:30 – 14:15     Przerwa (lunch)

14:15 – 15:45     Sesja techniczna

 1. Koncepcja architektury Platformy - Wojciech Sylwestrzak, Aleksander Nowiński ICM UW
 2. Portal Liferay jako środowisko pracy grupowej – Błażej Zyglarski UMK, Piotr Bała  ICM UW
 3. Zintegrowany System Wiedzy oraz Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych – podstawy technologiczne - Marcin Werla PCSS
 4. Opracowanie prototypowych narzędzi analizy statystycznej grupowania tematycznego dużych kolekcji dokumentów tekstowych - Krzysztof Ciesielski, IPI PAN
 5. Metody eksploracji danych w systemach ekstrakcji i wyszukiwania informacji – Henryk Rybiński, Marzena Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska

15:45 – 16:00     Przerwa

16:00 – 18:00     Sesja techniczna (Bezpieczeństwo i aspekty prawne) 

 1. Otwarte globalne repozytoria vs. otwarte zasoby uczelni Małgorzata Pańkowska Uczelnia Łazarskiego
 2. Wykorzystanie systemów klucza publicznego bazującego na teorii krzywych eliptycznych do podpisywania dokumentów  - Piotr Bora, Tomasz Kijko WAT
 3. Różne aspekty przechowywania i archiwizacji danychŁukasz Walkiewicz NASK
 4. Znakowanie wodne dokumentów – Kamil Kaczyński WAT
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej w projekcie SYNAT - Tomasz Targosz,  Sybilla Stanisławska-Kloc Uniwersytet Jagielloński

18:00 – 18:15     Podsumowanie konferencji

6.01.2011, modyfikacja 10.01.2011