2012-07-02 program 2012-07-02 program

P01 Passim Platform Architecture,
Katarzyna Fulara and Michał Kręglewski

P02 Semantic Data Sharing and Presentation in Integrated Knowledge System,
Michał Krysiński, Marcin Krystek, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki, Paweł Spychała, Maciej Stroiński and Jan Węglarz

P03 Long-term preservation services as a key element of the digital libraries infrastructure,
Piotr Jędrzejczak, Michał Kozak, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Szymon Pietrzak, Maciej Stroiński and Jan Węglarz

P04 Development of a University Knowledge Base,
Jakub Koperwas, Łukasz Skonieczny, Henryk Rybiński and Wacław Struk

P05 Infrastructural approach to modern Digital Library Management Systems,
Tomasz Rosiek, Wojtek Sylwestrzak, Aleksander Nowinski and Marek Niezgódka

P06 A Distributed Architecture for Multimedia File Storage, Analysis and Processing,
Andrzej Dziech, Andrzej Głowacz, Jacek Wszołek, Sebastian Ernst and Michał Pawłowski

P07 Low-level Music Fetaure Vectors Embedded as Watermark,
Janusz Cichowski, Piotr Czyżyk, Bozena Kostek and Andrzej Czyżewski

P08 Intelligent control of spectral subtraction algorithm for noise removal from audio,
Andrzej Czyzewski

P09 An Approach to Personalized Search within Distributed Repository of Visual Data,
Tomasz Marcin Orzechowski, Andrzej Glowacz and Andrzej Dziech

P10 Automatic Transcription of Polish Radio and Television Broadcast Audio,
Danijel Koržinek, Krzysztof Marasek and Łukasz Brocki

P11 OWL API-based Architectural Framework for Contextual Knowledge Bases,
Krzysztof Goczyla, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek and Teresa Zawadzka

P12 Linked Open Data as knowledge exchange model for digital libraries' bibliographic data in SYNAT project,
Jakub Jurkiewicz, Wojtek Sylwestrzak, Katarzyna Zamłyńska and Tomasz Rosiek

P13 Hermeneutic cognitive process and its computerized support,
Janusz Granat, Edward Klimasara, Anna Mościcka, Sylwia Paczuska, Mariusz Pajer and Andrzej P. Wierzbicki

P14 An association between texts and conceptual knowledge,
Anna Wróblewska, Grzegorz Protaziuk, Teresa Podsiadły-Marczykowska and Robert Bembenik

P15 Ontology design patterns applied to SYNAT system ontology,
Anna Wróblewska and Teresa Podsiadły-Marczykowska

P16 Modeling, gathering and persisting context information for Integration Platform Managment System (IPMS),
Paweł Łaciński

P17 On Digitalizing the Geographical Dictionary of Polish Kingdom Published in 1880,
Maciej Durzewski

P18 Information retrieval for heterogeneous knowledge sources with multi-agent systems,
Dominik Ryzko, Tomasz Kogut and Karol Gałązka

P19 Interactive information search in large data collections based on information gain algorithms,
Marcin Deptuła, Henryk Krawczyk and Julian Szymanski

P20 Homepages Identification and Information Extraction in Researcher Profiling,
Rafał Hazan and Piotr Andruszkiewicz


2012-07-03 program 2012-07-03 program

W01 Hierarchical, multi-label classification of scholarly publications,
Michał Łukasik, Łukasz Bolikowski, Tomasz Kuśmierczyk and Hung Son Nguyen

W02 Comparing hierarchical mathematical document clustering against the Mathematics Subject Classification tree,
Tomasz Kuśmierczyk, Łukasz Bolikowski, Michał Łukasik and Hung Son Nguyen

W03 Semantic Evaluation of Search Result Clustering Methods,
Sinh Hoa Nguyen, Grzegorz Jaśkiewicz and Wojciech Świeboda

W04 Automatic Extraction of Profiles from Webpages,
Piotr Andruszkiewicz and Beata Nachyła

W05 On efficient clustering of cosine similar documents,
Marzena Kryszkiewicz

W06 Fusion of Document Clustering Results,
Rajmund Kożuszek

W07 Exploring the space of system monitoring,
Janusz Sosnowski, Piotr Gawkowski and Krzysztof Cabaj

W08 Handling XML and Relational Data Sources with a Uniform Object-Oriented Query Language,
Emil Wcislo, Piotr Habela and Kazimierz Subieta

W09 Architecture for aggregation, processing and provisioning of data from heterogeneous scientific information services,
Cezary Mazurek, Marcin Mielnicki, Maciej Stroinski, Marcin Werla and Jan Węglarz

W10 Stego.docx - hidden communication system using docx files,
Kamil Kaczyński

W11 Author disambiguation in the YADDA2 software platform,
Piotr Jan Dendek, Łukasz Bolikowski and Mariusz Wojewódzki

W12 Methodology for evaluating citation parsing and matching,
Mateusz Fedoryszak, Łukasz Bolikowski, Dominika Tkaczyk and Krzyś Wojciechowski

W13 Data model for analysis of scholarly documents in the MapReduce paradigm,
Adam Kawa, Łukasz Bolikowski, Artur Czeczko, Piotr Jan Dendek and Dominika Tkaczy

W14 Terminology Extraction from Domain Texts in Polish,
Malgorzata Marciniak and Agnieszka Mykowiecka

W15 Improving the workflow for creation of textual versions of Polish historical documents,
Adam Dudczak, Miłosz Kmieciak, Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla and Jan Węglarz

W16 An Ensemble Approach to Multi-label Classification of Biomedical Research Papers,
Marcin Tatjewski, Łukasz Romaszko, Krzysztof Pawlowski, Karol Kurach, Andrzej Janusz and Hung Son Nguyen

W17 A tiered CRF tagger for Polish,
Adam Radziszewski

W18 Liner2 --- a Customizable Framework for Proper Names Recognition for Polish,
Michał Marcińczuk, Jan Kocoń and Maciej Janicki


2012-07-03 program PWI 2012-07-03 program PWI

1.        

Otwarte mandaty w projekcie SYNAT - dr Krzysztof Siewicz

2.        

Prawa własności intelektualnej i ich znaczenie dla projektu SYNAT – wprowadzenie - dr Sybilla Stanisławska-Kloc 

- kategorie praw własności intelektualnej wykorzystywane w projekcie SYNAT

- ustalanie i oznaczanie statusu prawnego wytworów intelektualnych wykorzystywanych na platformie

3.        

Przedmioty praw autorskich i praw pokrewnych – dr Tomasz Targosz 

- kategorie utworów wykorzystywanych w projekcie SYNAT

4.        

Podmioty praw autorskich - dr Michał Wyrwiński

- zasady ustalania podmiotów praw autorskich

- komu mogą przysługiwać i na jakiej podstawie prawa autorskie (twórca, pracodawca, pracownik, student, doktorant)

5.        

Autorskie prawa osobiste - dr Sybilla Stanisławska-Kloc

- treść autorskich praw osobistych

- znaczenie autorskich praw osobistych dla projektu SYNAT

6.        

Autorskie prawa majątkowe  - dr Michał Wyrwiński

- treść autorskich praw majątkowych

- znaczenie autorskich praw majątkowych dla projektu SYNAT

7.        

Instytucja dozwolonego użytku utworów i jej znaczenie dla projektu SYNAT - dr Sybilla Stanisławska-Kloc

- jak przestawiają się ogólne zasady korzystania z utworów bez zezwolenia twórcy (dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny)

- czy w projekcie SYNAT możliwe jest skorzystanie z instytucji dozwolonego użytku prywatnego ?

- czy w projekcie SYNAT możliwe jest skorzystanie z instytucji dozwolonego użytku publicznego (bibliotecznego, użytku szkolnego, dla osób niepełnosprawnych) ?

– zasady korzystania z utworów w ramach prawa cytatu

8.        

Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych  - dr Tomasz Targosz

- umieszczanie materiałów/utworów na platformie SYNAT na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym

- rodzaje umów autorskoprawnych

- podstawowe klauzule w umowach autorsko prawnych

- umowy o dzieło, zlecenia

9.        

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa autorskiego – dr Tomasz Targosz, dr Michał Wyrwiński

- zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej i karnej

- odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na platformie SYNAT

10.     

Licencje CC i ich znaczenie dla realizacji projektu SYNAT – dr Alek Tarkowski

- rodzaje tzw. wolnych licencji,

- podstawowe postanowienia (klauzule) tzw. wolnych licencji,

- elementy licencji Creative Commons,

- kontrowersje wokół tzw. wolnych licencji.

- zasady wykorzystania utworów udostępnianych na licencji CC na platformie SYNAT

- znaczenie licencjonowania CC w odniesieniu do zasobów naukowych