Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul.Nawojki 11
30-950 Kraków 61, P.O.Box 386
www.cyfronet.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etap A16 Indeksacja treści multimedialnych do celów przeszukiwania

Etap A17 Sprzętowa akceleracja przetwarzania informacji/danych zgromadzonych w repozytorium

Etap A18 System rozproszonych repozytoriów danych wizyjnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Części Zadania Badawczego

Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr