Kontakt Kontakt

 Biblioteka Narodowa
 Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
www.bn.org.pl

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap B1 Analiza i standaryzacja opisu zasobów (meta dane) i opracowanie szkieletu klasyfikacji, a także przygotowanie wskazówek i podsumowanie wyników prac w etapach B2-B4

Etap B2 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych BN wraz z ich wzbogaceniem oraz zasobów instytucji muzealnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

Etap B10 Opracowanie modelu funkcjonalności systemu zapewniającego aktywny udział instytucji, organizacji i naukowców.

Etap B22 Opracowanie wtyczek wizualizacyjnych wspomagających prace humanistów.

Etap B24 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego BN oraz testy funkcjonalne.

 

> więcej informacji <

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

mgr Katarzyna Ślaska

Wykształcenie

·         1988 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Doświadczenie zawodowe

·         Biblioteka Narodowa – bibliotekarz w Zakładzie Starych Druków (1989-1991)

·         Wydawnictwo Andrzej Bonarski – szefowa redakcji  baz danych (1991-1994)

·         Wydawnictwo Architektura Budownictwo Wnętrza – szefowa redakcji baz danych (1995-1997)

·         Biblioteka Narodowa – kustosz w Zakładzie Udostępniania Zbiorów Specjalnych, Zakład Starych Druków (1995-2007)

·         Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki – kierownik biblioteki (2000-2006)

·         Biblioteka Narodowa – zastępca dyrektora ds. rozwoju (2007- )

 

Kierownicy Etapów

dr Marcin Roszkowski - Kierownik etapu B1

Wykształcenie

·         Magister Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Uniwersytet Jagielloński, 2002).

·         Doktorat w zakresie języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych (Uniwersytet Śląski, 2009).

Doświadczenie zawodowe

·         Biblioteka Filii Uniwersytetu Jana-Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2002-2010)

·         Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii

·         Wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe

·         Tradycyjne i sieciowe systemy organizacji wiedzy, organizacja  informacji w World Wide Web, metadane i modele danych bibliograficznych, Linked Data.

 

Maria Małgorzata Michalska - Kierownik etapu B2

Wykształcenie

·         Magister bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego

·         Podyplomowe Studium Bibliotek Naukowych, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe

·         Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny BN (1990-1996)

·         Biblioteka Narodowa – kierownik Pracowni Centralnego Katalogu Książek Zagranicznych (1997-2006)

·         Biblioteka Narodowa – kierownik Pracowni Dokumentów Elektronicznych w dziale Katalogów Centralnych i Dokumentów Elektronicznych (1999-2007)

·         Biblioteka Narodowa – kierownik Zakładu Informacji Naukowej (2007- )

 

Dariusz Paradowski - Kierownik etapu B10 i B22

Wykształcenie

·         absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego   (1994)

Doświadczenie zawodowe

·         Biblioteka Narodowa – kierownik projektów informatycznych,  projektant rozwiązań informatycznych związanych z digitalizacją, Zakład Technologii Informatycznych (2000- )