O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

1% z podatków firm pójdzie na polską naukę

Jest bardzo prawdopodobne, że już od 2014 r. działający w Polsce przedsiębiorcy będą mogli przekazywać na naukę polską 1% podatku CIT. O jakiej skali wsparcia mówimy? Planowany na 2013 r. budżet zakłada wpływy z podatku CIT w wysokości 29,6 mld złotych. Gdyby wszyscy przedsiębiorcy zdecydowali się wspomóc polską naukę poprzez przekazanie 1% podatku, łącznie placówki naukowe pozyskałyby dodatkowe 300 mln złotych finansowania. Podatek będzie przekazywany na podobnych zasadach, na jakich obecnie osoby fizyczne przekazują 1% podatku dochodowego na wskazane w rozliczeniu rocznym organizacje pożytku publicznego. Odpis nie będzie zatem stanowił dla przedsiębiorców żadnego dodatkowego kosztu.

Wedle informacji ministra finansów o przekazanie procenta podatku starać się będą mogły podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, a także utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Duże firmy, których 1% przekazywanego podatku przekroczy kwotę miliona złotych, będą mogły rozdzielić odpis wskazując dwie, maksymalnie trzy placówki naukowe.

Wydaje się, że dla specjalistów ds. marketingu, którzy współpracują przy uczelniach i instytutach, wytworzy się nowy obszar działań. Zadaniem marketingu będzie przekonanie dyrektorów finansowych głównie dużych firm, aby to właśnie ich placówkom przekazano pieniądze. Zapewne jedną z najskuteczniejszych metod będzie działanie indywidualne – umiejętne wykazanie zbieżności pomiędzy prowadzonymi przez placówkę badaniami, a specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa. Jeśli firma zobaczy, że poprzez finansowanie konkretnych programów czy inicjatyw naukowych, może w przyszłości odnieść choćby pośrednie korzyści, zapewne podejmie decyzję o przekazaniu środków takiej a nie innej placówce naukowej.

Oficjalny komunikat na stronie Ministerstwa Finansów