O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

10 mld euro na pobudzenie kreatywności i konkurencyjności

Z unijnego budżetu na lata 2014-2020, którym ma dysponować polski rząd (ogólnie 105,8 mld euro), na naukę trafi od 9 do 10 mld euro w ramach nowego programu Inteligentny Rozwój. Ale o środki wcale nie będzie łatwo, będą one bowiem przyznawane pod zupełnie innymi warunkami niż dotychczas…

 

6 maja, podczas konferencji poświęconej nowym technologiom w przestrzeni publicznej, minister Elżbieta Bieńkowska przekazała sporo informacji cennych zarówno dla polskiej nauki, jak i współpracujących z naukowcami przedsiębiorców. Budżet, który zostanie uruchomiony od 2014 r., to ostatni duży zastrzyk dotacji dla Polski. Po 2020 musimy być już na tyle konkurencyjni, by dalej dynamicznie się rozwijać bez tak sporych środków z zewnątrz. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce skłonić do współpracy środowisko nauki i przedsiębiorców, aby trwale umocnić konkurencyjność Polski na tle UE. Oto najważniejsze informacje dotyczące dotacji z programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020:

1.    głównym celem unijnego budżetu jest szukanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym zwiększa się konkurencyjność państw członkowskich UE;

2.    zarówno świat nauki, jak i biznes, muszą się wykazać ścisłą współpracą, kreatywnością i innowacyjnością – by uzyskać dofinansowanie, muszą ze sobą ściślej współpracować;

3.    program Inteligentny Rozwój będzie podzielony na dwa pakiety, jeden kierowany do wyższych uczelni, drugi do biznesu – uczelnie będą musiały wykazać, że to, co wymyślą, można skomercjalizować z pomocą wybranych podmiotów gospodarczych, z kolei przedsiębiorcy, że wyszukali uczelnię, która wymyśli im coś, co można skomercjalizować;

4.    w programie nie będzie środków na zakup zewnętrznych technologii lub licencji, uczelnie nie uzyskają również dotacji na infrastrukturę, z wyjątkiem niewielkich sum na wyposażenie laboratoriów;

5.    dofinansowanie będzie adresowane do ośrodków o największym potencjale gospodarczym i naukowym.

Z informacji przekazywanych przez p. minister wynika, że do dyspozycji firm i uczelni trafią ogromne środki, jednak aby je uzyskać, konieczna będzie współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, a ponadto, kwestią zasadniczą będzie sama perspektywa i możliwości komercjalizacji wyników badań oraz innowacji. Będzie to zatem budżet dla kreatywnych ośrodków, dający szansę na finansowanie komercyjnych pomysłów i idea, a nie sprawdzonych już wcześniej technologii i rozwiązań.

Nie jest to dobra wiadomość dla ośrodków naukowych, które nie wiążą dorobku naukowego z rynkiem i komercjalizacją.