O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Jak postarać się o 1 proc. odpisu z CIT?

Jeszcze nie mamy pewności, czy już od stycznia 2014 przedsiębiorstwa uzyskają możliwość odpisywania 1 proc. podatku dochodowego na jednostki naukowe. Można już jednak powoli zacząć budować strategie pozyskiwania funduszy z nowego źródła.

Jak starać się o odpisy od podatku? Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę przedsiębiorcy na potrzeby jednostki naukowej – a więc dotrzeć z informacją do odpowiednich osób decyzyjnych w konkretnej firmie. Po drugie, należy te osoby przekonać, że właśnie tę a nie inną jednostkę warto dofinansować.

Do kogo dotrzeć?

Wydaje się, że na poziomie średnich i dużych przedsiębiorstw w większości przypadków osobami decyzyjnymi w tej kwestii są dyrektorzy finansowi oraz członkowie zarządu, a także szefowie pionów HR zorientowani na tzw. HR miękki. W mniejszych firmach są nimi właściciele i dyrektorzy zarządzający – zapewne będą oni pytani o decyzję o odpisie przez swoich księgowych lub biura rachunkowe. Stanowiska te stanowią grupę docelową, do której trzeba dotrzeć z przekazem informacyjnym. Jest to grupa niejednorodna i zarazem potencjalnie dosyć trudna do dotarcia.

Jak docierać?

Należy pamiętać, że jednorazowy odpis 1 proc. od podatku to potencjalnie niewielka kwota. A zatem w przypadku docierania do małych i średnich przedsiębiorstw metoda podejmowania indywidualnych kontaktów nie będzie opłacalna. Może się za to okazać bardzo skuteczna w przypadku firm dużych i zyskownych. Budując strategię marketingową, warto zatem różnicować metody dotarcia do decydentów w zależności od skali potencjalnej dotacji – kampanię ogólną kierować do firm średnich i małych, a do firm dużych docierać indywidualnie.

Jak przekonywać do pozytywnej decyzji?

Po analizie pierwszych komentarzy przedsiębiorców, widać, że są oni skłonni przeznaczać odpisy na jednostki, które potrafią wykazać związek między swoją działalnością naukowo-rozwojową, a działalnością przedsiębiorstwa. Niektóre firmy w odpisach widzą pewne szanse marketingowe, ale większość dostrzega w nich długofalową strategię kształtowania przyszłych kadr (np. podniesienie poziomu kształcenia studentów, którzy w przyszłości zasilą szeregi wykwalifikowanych pracowników nowoczesnego przedsiębiorstwa). Dla dużych przedsiębiorstw ważne będzie zatem nie tyle przedstawianie potrzeb jednostki naukowej, ile wykazanie racjonalnej koncepcji i wizji wykorzystania środków, tak aby przedsiębiorca zobaczył w tym jakąkolwiek korzyść dla siebie. I tu powracamy do konieczności indywidualnych kontaktów z największymi przedsiębiorstwami.

Druga kwestia to solidarność lokalna. Można się spodziewać, że szybciej odpis uzyskają placówki naukowe z regionu, w którym działa firma.

Wejście w życie ustawy niepewne

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą (jest w fazie konsultacji społecznych), na mocy której przedsiębiorstwa będą mogły odpisywać od CIT 1 proc. podatku dochodowego, przekazując tę kwotę wybranym jednostkom naukowym. Być może ustawa wejdzie w życie już w styczniu 2014 r., choć ministerstwo zastrzega, że tak się stanie dopiero, gdy Komisja Europejska zdejmie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Przy wciąż malejącej inflacji, rosnącej stopie bezrobocia i przybliżającej się perspektywie rewizji budżetu na ten rok, można mieć wątpliwości, czy jednak tak szybko powitamy tę ustawę…

Wedle zapisów ustawy, przedsiębiorstwa, których odpis nominalnie przekroczy milion złotych, będą mogły wskazać w CIT od 1 do 3 beneficjentów. Z perspektywy uczelni i placówek naukowych gra jest warta świeczki – gdyby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce zdecydowały się na odpis, polska nauka zostałaby zasilona kwotą ok. 300 mln złotych.