O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Konwergencja mediów wspiera upowszechnianie nauki

Od ponad dekady, przy czym w ostatnich kilku latach zjawisko to nasila się, mamy do czynienia z konwergencją mediów. To współistnienie – w niektórych przypadkach konkurencje, w innych wzajemne wspieranie – tradycyjnych mediów i kanałów komunikacji z kanałami i mediami, które zostały niedawno stworzone i obecnie dynamicznie się rozwijają.

Jak pokazują doświadczenia z krajów rozwiniętych oraz pierwsze analizy zjawiska w Polsce, konwergencja mediów może pomagać w upowszechnianiu dorobku naukowego, i to na dowolnych płaszczyznach (zarówno w jednorodnym, dziedzinowym środowisku naukowym, jak i w środowiskach interdyscyplinarnych oraz w kontekście najszerszym – społecznym).

Naukowcy, którzy wykorzystują nowe media, m.in. portale społecznościowe, mikroblogi oraz prowadzone przez siebie blogi eksperckie, do dyskusji i informowania o swoich osiągnięciach naukowych, przyczyniają się nie tylko do popularyzacji wyników swojej pracy, ale też osiągają szereg konkretnych korzyści. Np. popularyzacja prac w ogólnodostępnych portalach i blogach wielokrotnie zwiększa częstotliwość cytowań. W Stanach popularyzacja pracy naukowej na portalu Twitter daje 11-krotnie większą liczbę jej cytowań względem prac, które nie są w ten sposób promowane. Współdziałanie mediów tradycyjnych z szybko rozwijającymi się nowymi mediami – przede wszystkim naukowej blogosfery i portali społecznościowych – sprawia, że szeroko rozumiana nauka staje się dostępniejsza dla szerszego grona odbiorców, pozwala włączać się w dyskurs naukowy pracownikom reprezentującym różne dziedziny naukowe, a nawet pozwala uczestniczyć w tym dialogu ogromnej rzeszy amatorów, poczynając od doktorantów, przez studentów, kończąc na dziennikarzach i ludziach zainteresowanych wybranymi tematami.

W jednym z pierwszych polskich opracowań na ten temat, autorstwa dr E. Kulczyckiego, znalazło się sporo inspirującego materiału dla naukowców myślących o upowszechnianiu swojego dorobku naukowego. Warto sięgnąć do tych danych i wiedzy, tym bardziej że, jak wynika z opracowania, w Polsce zjawisko blogosfery naukowej dopiero się rodzi.

Link do ww. pracy: http://www.academia.edu/1248177/Blogi_i_serwisy_naukowe._Komunikacja_naukowa_w_kulturze_konwergencji