O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Opcja „Cytuj” czyli Scholar wspiera proces tworzenia bibliografii

W październiku 2012 Google Scholar uruchomił nową usługę, dzięki której można znacznie uprościć i skrócić proces tworzenia bibliografii w pracach naukowych. Usługa dostępna jest pod linkiem „Cytuj” (w wersji anglojęzycznej: „Cite”), który znajduje się pod każdym z wyszukanych wyników. Użytkownik, chcąc zacytować daną pracę, wybiera opcję „Cytuj”, a usługa daje wybór kilku trybów importu danych do menedżera bibliografii: MLA, APA, ISO 690 (Chicago), jak również możliwość wskazania programu, do którego zostanie importowany cytat. Obecnie można wybierać spośród BibTeX, EndNote, RefMan i RefWorks. Po wyborze programu docelowego operacja importu i formatowania cytowania odbywa się już automatycznie zgodnie z wybranym standardem.

Jak podkreśla Google w swoim komunikacie, jest nadzieja, że nowa usługa pozwoli naukowcom koncentrować się na tym, na czym im zależy najbardziej, czyli na pisaniu świetnych prac, nie zaś na udrękach związanych z formatowaniem bibliografii.

Więcej informacji o nowej usłudze.