O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

 • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
 • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
 • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
 • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
 • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
 • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

2 lipca 2013 - Warsztaty SYNAT prezentacje

Zaplanowane prezentacje wyników projektu SYNAT w dniu 2 lipca 2013:

 • Baza Wiedzy i Repozytorium Politechniki Warszawskiej
 • CLEPSYDRA - Data Aggregation and Enrichment Framework
 • CongloS - system zarządzania kontekstowymi bazami wiedzy
 • Further Developments of the Online Sound Restoration for Digital Library Applications
 • Portal komunikacji Naukowej Infona.pl
 • Precyzowanie rezultatów wyszukiwania z użyciem kierunków konceptualnych
 • Prezentacja oprogramowania PrOnto wersja 2.0,
 • Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych
 • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji

Rejestracja uczestników warsztatów od godz. 8.30