O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Infrastruktura informacji naukowej w Polsce — SYNAT uczelniom

Szanowni Państwo,

Biblioteka Głowna i Instytut Informatyki zapraszają na seminarium  „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce — SYNAT uczelniom"

Pogram spotkania:

10:30   Kawa

11:00   Powitanie uczestników. Wystąpienie Rektora PW

 

11:15   prof. dr hab. Marek Niezgódka: „Platforma centralna projektu SYNAT" (tytuł prowizoryczny)

12:15   prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński: „Uczelniana baza wiedzy w projekcie SYNAT"

12:45   dr inż. Jakub Koperwas, dr inż. Łukasz Skonieczny, mgr inż. Wacław Struk: „Funkcjonalność oprogramowania bazy wiedzy i repozytorium Politechniki Warszawskiej"

13:15   lunch

14:00   mgr Jolanta Stępniak: „Doświadczenia z wdrażania repozytorium w Politechnice Warszawskiej"

14:30   prof.dr hab.inż. Henryk Rybiński, dr inż. Grzegorz Płoszajski: „Koncepcja dziedzinowej bazy wiedzy w zakresie nauk technicznych"

15:00   Dyskusja

15:30   Kawa

Miejsce: Biblioteka Główna, Politechnika Warszawska, 20 maja 2013 r.

Więcej informacji