O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Premiera - Słowosieci 2.0

8 lutego 2013 Słowosieć 2.0 zostanie udostępniona na otwartej licencji wzorowanej na licencji WordNetu Uniwersytetu w Princeton i będzie dostępna do ściągnięcia pod adresem: http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl

W imieniu całego zespołu twórców Słowosieci - wordnetu języka polskiego będącego połączeniem elektronicznego tezaurusa z rozbudowaną siecią relacji leksykalno-semantycznych - chcielibyśmy zaprosić Państwa na uroczystą premierę nowej, oficjalnej już wersji Słowosieci 2.0.

Budowa Słowosieci 2.0 była współfinansowana przez projekt SyNaT. Słowosieć 2.0 jest wielką leksykalną siecią semantyczną dla języka polskiego, jest dostępna na licencji otwartej

Premiera odbędzie się dnia 8 lutego 2013 r. na Politechnice Wrocławskiej w budynku B4 w sali 4.48 o godzinie 11:15, ul. Łukasiewicza 5, Wrocław. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu przysyłając list na adres: plwordnet@pwr.wroc.pl

Program premiery Słowosieci 2.0:

11:15-12:45

1.    Słowosieć – wielki elektroniczny tezaurus języka polskiego: geneza, stan i zastosowania w analizie polskich tekstów.

2.    Struktura Słowosieci 2.0: relacje leksykalno-semantyczne i proces tworzenia tezaurusa.

3.    Powiązanie Słowosieci 2.0 z angielskim WordNetem 3.0: metoda łączenia wordnetów, międzyjęzykowe relacje leksykalno-semantyczne oraz kodowanie różnic pomiędzy językami.

12:45-13:15

Przerwa na kawę, poczęstunek

13:15-14:45

4.    Półautomatyczna metoda budowy Słowosieci w praktyce lingwistycznej.

5.    Relacje derywacyjne w Słowosieci, ich automatyczne rozpoznawanie oraz Derywator.

6.    System automatycznych podpowiedzi w procesie łączenia wordnetów: użyteczność i wyniki.

14:45 - …

7.    Otwarta dyskusja