O projekcie O projekcie

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy


Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

 

Wydarzenia / Aktualności Wydarzenia / Aktualności

«Powrót

Seminarium podsumowujące UJ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Seminarium podsumowującym pracę Zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Zadania Badawczego pn. „Utworzenie uniwersalnej, otwartej,  repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy".

Seminarium traktujemy jako okazję nie tylko do prezentacji wyników prac w etapach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również jako forum wymiany opinii i nowych inspiracji. 

Seminarium podsumowujące Zadanie Badawcze SyNaT w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się o godz. 10:25 w dniu 16 lipca 2013 roku przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie, w sali 0.302 budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rejestracja uczestników rozpocznie się od 10:00.

Poniżej znajduje się link do elektronicznej rejestracji na seminarium:

http://149.156.173.122/ankiety/index.php/854886/lang-pl

Proszę kliknąć na link lub wkleić go w okno przeglądarki.

W załączeniu znajduje się program Seminarium.

Koordynator Zadania Badawczego SyNaT w UJ Rafał Wisła