Kontakt Kontakt

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
www.man.poznan.pl

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap A9 Badania w zakresie federacyjnych modeli usług informacji naukowej i naukowo-technicznej

Etap A10 Prototyp usług Zintegrowanego Systemu

Etap A11 Prototyp usług długoterminowego archiwizowania dużych wolumenów danych

Etap A12 Badania związane z usługami dotyczącymi danych źródłowych

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

Dr inż. Cezary Mazurek