Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ICM Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa,
tel./fax  22 46 26 301
www.icm.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etap A1 Zarządzanie projektem

Etap A2 Opracowanie architektury oraz nadzór nad cyklem rozwoju oprogramowania platformy ( etapy A3-A8)

Etap A3 Budowa infrastruktury otwartej platformy zasobów nauki

Etap A4 Wdrożenie modelu uwierzytelniania i kontroli dostępu

Etap A5 Integracja wybranych zasobów zewnętrznych z otwartą platformą

Etap A6 Testy funkcjonalne

Etap A7 Zapewnienie trwałości systemu

Etap A8 Model funkcjonalny komunikowania naukowego: promocja, prace badawcze i tworzenie społeczności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Części Zadania Badawczego

Prof. dr hab. Piotr Bała

...

 

Kierownicy Etapów