Kierownik Części B Kierownik Części B

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Biuro Biuro

Kierownik Biura
Sylwia Piskorska
s.piskorska@elka.pw.edu.pl
tel. 22 234 61 56

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel. 22 234 74 97
fax. 22 234 58 85

Etapy Części B Etapy Części B

Biblioteka Narodowa

Etap B1 Analiza i standaryzacja opisu zasobów (meta dane) i opracowanie szkieletu klasyfikacji, a także przygotowanie wskazówek i podsumowanie wyników prac w etapach B2-B4
Etap B2 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych BN wraz z ich wzbogaceniem oraz zasobów instytucji muzealnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.
Etap B10 Opracowanie modelu funkcjonalności systemu zapewniającego aktywny udział instytucji, organizacji i naukowców.
Etap B22 Opracowanie wtyczek wizualizacyjnych wspomagających prace humanistów.
Etap B24 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego BN oraz testy funkcjonalne.

Politechnika Warszawska

Etap B3 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych PW wraz z ich rozbudową oraz źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Adaptacja słowników / tezaurusów / ontologii w dziedzinie nauk ścisłych.
Etap B11 Metody sztucznej inteligencji w procesach akwizycji i przygotowania danych oraz w zakresie badania struktur sieciowych i ich dynamiki.
Etap B12 Opracowanie algorytmów i narzędzi wspomagających budowanie, utrzymywanie i weryfikację słowników, tezaurusów i ontologii.
Etap B15 Modele i analiza wiarygodności repozytorium obiektów cyfrowych.
Etap B16 Model skalowalności repozytorium cyfrowego oraz badania metod optymalizacji kosztów przechowywania danych i utrzymania repozytorium cyfrowego.
Etap B21 Opracowanie narzędzi do statystycznej i dynamicznej konwersji formatów obiektów cyfrowych oraz w zakresie realizacji proaktywnych mechanizmów monitorowania błędów.
Etap B26 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego PW oraz testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe z weryfikacja porównawczą danych i parametrów środowisk.
Etap B28 Koordynacja prac w zakresie PASSIM (etapy B), promocja, marketing, szkolenia.

Uniwersytet Jagielloński

Etap B4 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych UJ wraz z ich rozbudową oraz zasobów archiwalnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i medycznych. Adaptacja słowników/tezaurusów/ontologii w dziedzinie nauk medycznych.
Etap B5 Modele i instrumenty prawne oraz prawa własności intelektualnej w odniesieniu do zasobów i funkcji systemu informacji naukowo-technicznej z uwzględnieniem krajowych i zagranicznych dostawców informacji naukowych.
Etap B6 Propozycje modelu rozwoju i utrzymania systemu informacji naukowo-technicznej (modele biznesowe).
Etap B7 Roadmapping dla systemu, jako podstawa planu strategicznego w zakresie wartościowania wiedzy.
Etap B23 Interaktywne i multimedialne poradniki (e-learning) dotyczące m.in. pomocy na każdym etapie pracy z systemem oraz zagadnień ściśle powiązanych z celami funkcjonowania systemu.
Etap B25 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego UJ oraz testy funkcjonalne.

Uczelnia Łazarskiego

Etap B8 Model długoterminowego finansowania zapewniający trwałość systemu informacji naukowo-technicznej

NASK

Etap B9 Propozycje kodyfikacji zasad operacyjnych (regulaminy, projekty umów i inne dokumenty operacyjne) platformy hostingowej.
Etap B17 Algorytmy i metody zapewniania integralności, wiarygodnego znacznika czasu oraz autentyczności logicznych obiektów cyfrowych w kontekście długotrwałego przechowywania.
Etap B18 Opracowanie architektury systemu informacji naukowo-technicznej, w tym wariantów infrastruktury technicznej i mechanizmów bezpieczeństwa sieciowego i kont. Prototypowanie technologii.
Etap B20 Implementacja platformy repozytoryjnej, rozszerzenie i integracja z platformą hostingowi, integracja z systemem wiedzy oraz narzędziami i komponentami inteligentnego oprogramowania i innymi.
Etap B27 Uruchomienie środowiska developerskiego, testowego i produkcyjnego z zintegrowanym systemem wiedzy oraz repozytoriami cyfrowymi.

Uniwersytet Warszawski MIM

Etap B13 Metody semantycznego indeksowania, klasyfikowania i wyszukiwania z wykorzystaniem słowników, tezaurusów i ontologii, metody przetwarzania i wizualizacji wyników.
Etap B14 Model integracji systemu wiedzy z uwzględnieniem akwizycji i analizy danych oraz hurtowni danych.

Wojskowa Akademia Techniczna

Etap B19 Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.