Kontakt Kontakt

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa
www.pjwstk.edu.pl
tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap A22 Rozwiązania dla potrzeb integracji heterogenicznych źródeł wiedzy

Etap A23 Metody ekstrakcji informacji tekstowej z cyfrowych materiałów audio

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

Prof. dr hab. Kazimierz Subieta