Kontakt Kontakt

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
Telefon (12) 422 10 33
Fax (12) 422 32 29

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap B4 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych UJ wraz z ich rozbudową oraz zasobów archiwalnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i medycznych. Adaptacja słowników/tezaurusów/ontologii w dziedzinie nauk medycznych.

Etap B5 Modele i instrumenty prawne oraz prawa własności intelektualnej w odniesieniu do zasobów i funkcji systemu informacji naukowo-technicznej z uwzględnieniem krajowych i zagranicznych dostawców informacji naukowych.

Etap B6 Propozycje modelu rozwoju i utrzymania systemu informacji naukowo-technicznej (modele biznesowe).

Etap B7 Roadmapping dla systemu, jako podstawa planu strategicznego w zakresie wartościowania wiedzy.

Etap B23 Interaktywne i multimedialne poradniki (e-learning) dotyczące m.in. pomocy na każdym etapie pracy z systemem oraz zagadnień ściśle powiązanych z celami funkcjonowania systemu.

Etap B25 Uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego UJ oraz testy funkcjonalne.

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego 

dr hab. Maria Próchnicka