Kontakt Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. centrala  (22)  561 88 00

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap A24 Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tworzonej platformy na przykładzie zbiorów kościelnych

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński