Kontakt Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
http://www.wat.edu.pl
Tel.: Centrala WAT: (+48)(22) 683-90-00
fax: (+48)(22) 683-99-01

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap B19 Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

Prof. dr hab. Jerzy Gawinecki