Kontakt Kontakt

	Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk Wrzeszcz
www.eti.pg.gda.pl

Realizowane Etapy Realizowane Etapy

Etap A19 Semantyczne metody wyszukiwania w dużych kolekcjach dokumentów tekstowych

Etap A20 Metodyka integracji heterogenicznych źródeł wiedzy

Etap A21 Podsystemy analizy zawartości repozytoriów multimedialnych, archiwizacji i wyszukiwania materiału dźwiękowego

O Wykonawcy O Wykonawcy

Kierownik Części Zadania Badawczego

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek