Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Seminarium podsumowującym pracę Zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Zadania Badawczego pn. „Utworzenie uniwersalnej, otwartej,  repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy".

Seminarium traktujemy jako okazję nie tylko do prezentacji wyników prac w etapach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również jako forum wymiany opinii i nowych inspiracji. 

Seminarium podsumowujące Zadanie Badawcze SyNaT w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się o godz. 10:25 w dniu 16 lipca 2013 roku przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie, w sali 0.302 budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rejestracja uczestników rozpocznie się od 10:00.

Poniżej znajduje się link do elektronicznej rejestracji na seminarium:

http://149.156.173.122/ankiety/index.php/854886/lang-pl

Proszę kliknąć na link lub wkleić go w okno przeglądarki.

W załączeniu znajduje się program Seminarium.

Koordynator Zadania Badawczego SyNaT w UJ Rafał Wisła

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaplanowane prezentacje wyników projektu SYNAT w dniu 2 lipca 2013:

 • Baza Wiedzy i Repozytorium Politechniki Warszawskiej
 • CLEPSYDRA - Data Aggregation and Enrichment Framework
 • CongloS - system zarządzania kontekstowymi bazami wiedzy
 • Further Developments of the Online Sound Restoration for Digital Library Applications
 • Portal komunikacji Naukowej Infona.pl
 • Precyzowanie rezultatów wyszukiwania z użyciem kierunków konceptualnych
 • Prezentacja oprogramowania PrOnto wersja 2.0,
 • Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych
 • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji

Rejestracja uczestników warsztatów od godz. 8.30

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,

Biblioteka Głowna i Instytut Informatyki zapraszają na seminarium  „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce — SYNAT uczelniom"

Pogram spotkania:

10:30   Kawa

11:00   Powitanie uczestników. Wystąpienie Rektora PW

 

11:15   prof. dr hab. Marek Niezgódka: „Platforma centralna projektu SYNAT" (tytuł prowizoryczny)

12:15   prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński: „Uczelniana baza wiedzy w projekcie SYNAT"

12:45   dr inż. Jakub Koperwas, dr inż. Łukasz Skonieczny, mgr inż. Wacław Struk: „Funkcjonalność oprogramowania bazy wiedzy i repozytorium Politechniki Warszawskiej"

13:15   lunch

14:00   mgr Jolanta Stępniak: „Doświadczenia z wdrażania repozytorium w Politechnice Warszawskiej"

14:30   prof.dr hab.inż. Henryk Rybiński, dr inż. Grzegorz Płoszajski: „Koncepcja dziedzinowej bazy wiedzy w zakresie nauk technicznych"

15:00   Dyskusja

15:30   Kawa

Miejsce: Biblioteka Główna, Politechnika Warszawska, 20 maja 2013 r.

Więcej informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

8 lutego 2013 Słowosieć 2.0 zostanie udostępniona na otwartej licencji wzorowanej na licencji WordNetu Uniwersytetu w Princeton i będzie dostępna do ściągnięcia pod adresem: http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl

W imieniu całego zespołu twórców Słowosieci - wordnetu języka polskiego będącego połączeniem elektronicznego tezaurusa z rozbudowaną siecią relacji leksykalno-semantycznych - chcielibyśmy zaprosić Państwa na uroczystą premierę nowej, oficjalnej już wersji Słowosieci 2.0.

Budowa Słowosieci 2.0 była współfinansowana przez projekt SyNaT. Słowosieć 2.0 jest wielką leksykalną siecią semantyczną dla języka polskiego, jest dostępna na licencji otwartej

Premiera odbędzie się dnia 8 lutego 2013 r. na Politechnice Wrocławskiej w budynku B4 w sali 4.48 o godzinie 11:15, ul. Łukasiewicza 5, Wrocław. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu przysyłając list na adres: plwordnet@pwr.wroc.pl

Program premiery Słowosieci 2.0:

11:15-12:45

1.    Słowosieć – wielki elektroniczny tezaurus języka polskiego: geneza, stan i zastosowania w analizie polskich tekstów.

2.    Struktura Słowosieci 2.0: relacje leksykalno-semantyczne i proces tworzenia tezaurusa.

3.    Powiązanie Słowosieci 2.0 z angielskim WordNetem 3.0: metoda łączenia wordnetów, międzyjęzykowe relacje leksykalno-semantyczne oraz kodowanie różnic pomiędzy językami.

12:45-13:15

Przerwa na kawę, poczęstunek

13:15-14:45

4.    Półautomatyczna metoda budowy Słowosieci w praktyce lingwistycznej.

5.    Relacje derywacyjne w Słowosieci, ich automatyczne rozpoznawanie oraz Derywator.

6.    System automatycznych podpowiedzi w procesie łączenia wordnetów: użyteczność i wyniki.

14:45 - …

7.    Otwarta dyskusja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo, 

22 stycznia 2013 roku odbędzie się konferencja naukowa pt.: ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁOŚĆ SYSTEMU INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ" podsumowująca prace realizowane w ramach zadania B8 projektu SYNAT.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Miejsce konferencji: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala 130

Program konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w Warsztatach SYNAT 2012. 

Warsztaty SYNAT

Warsztaty obejmują wszystkie zagadnienia realizowane w ramach projektu SYNAT.

Uczestnictwo w Warsztacie jest ograniczone wyłącznie do instytucji będących członkami konsorcjum.

Termin Warsztatów

Warsztaty SYNAT odbędzie się po raz drugi na Politechnice Warszawskiej 2-4 lipca 2012.

Tematyka i cele Warsztatu

Tematyka Warsztatu obejmuje wszystkie zagadnienia realizowane w ramach projektu.

Uczestnictwo w Warsztacie jest ograniczone wyłącznie do instytucji będących członkami konsorcjum.

Celem Warsztatu jest stworzenie forum wymiany pomysłów dotyczących metod wykorzystywanych w projekcie i wyników uzyskanych do tej pory.

Zgłaszanie artykułu

Zachęcamy autorów z instytucji uczestniczących w projekcie SYNAT do zgłaszania manuskryptów w języku angielskim wykorzystujących styl Springera LNCS/LNAI o długości 8-30 stron. Wszystkie zgłoszenia będą obsługiwane elektronicznie. Zgłoszenia będą recenzowane przez Komitet Programowy Warsztatu SYNAT.

Publikacja

Prace zaakceptowane do publikacji w wersji rozszerzonej będą publikowane przez Springer-Verlag w serii Studies in Computational Intelligence. Wszelkie informacje dotyczące przygotowania tekstu można znaleźć na stronie wydawnictwa Springer-Verlag.

 

Więcej informacji na http://synat2012.ii.pw.edu.pl/index.php

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,             

Uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym poświęconym wybranym aspektom modelu organizacji zarządzającej platformą SyNaT.

Seminarium odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 roku, w godz. 14:30-17:30, przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomii i Zarządzania  (II piętro, lewe skrzydło budynku).

Program

Organizatorzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na warsztaty programistyczne poświęcone integracji komponentów systemu z platformą SYNAT.

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są do programistów bezpośrednio przygotowujących integrację swoich komponentów z platformą SYNAT.

Przedmiot warsztatów

Zaprezentujemy podstawowe założenia architektoniczne platformy, a także nauczymy się tworzyć lub dostosowywać własne komponenty programistyczne korzystające z usług realizowanych przez ICM.

Termin i rejestracja

Warsztaty odbędą się 12 kwietnia 2012 w siedzibie ICM przy ulicy Prostej 69. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowanych prosimy o  potwierdzenie obecności do 30 marca 2012 na adres t.rosiek (at) icm.edu.pl

Prosimy również o przesłanie na ten sam adres emaili uczestników, ponieważ konieczne przygotowanie do warsztatów prowadzone będzie drogą korespondencji e-mail.

Przygotowanie

Warsztaty będą miały charakter ściśle techniczny. Pokażemy na praktycznych przykładach jak korzystać z platformy SYNAT i jak tworzyć przeznaczone dla niej komponenty.

Warsztaty skierowane są do programistów tworzących w ramach projektu SYNAT moduły przewidziane do integracji.

Od uczestników oczekujemy znajomości języka Java.

Do uczestnictwa w warsztatach niezbędny będzie własny komputer z następującym oprogramowaniem:

* Środowisko Java Development Kit w wersji 6.0 lub nowszej

* Narzędzie do budowania projektów Maven 2

* Klient SVN

* Dowolne środowisko programistyczne dla Javy

* Serwery baz danych PostgreSQL oraz MongoDB

Prosimy o pojawienie się na warsztatach z własnym laptopem z zainstalowanym powyższym oprogramowaniem. Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji przekazywane będą uczestnikom drogą mailową przed warsztatami.

W miejscu prowadzenia warsztatów dostępna będzie sieć WIFI EDUROAM.

Plan ramowy warsztatów

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:00 i będą trwać do 17:15. Przewidywana tematyka jest następująca:

* 10:00 - 11:30 Wprowadzenie, struktura kodu źródłowego, budowanie i uruchomienie platformy

* 11:45 - 13:15 Infrastruktura usług, korzystanie z dostępnych usług, tworzenie własnych usług

* 14:00 - 15:30 Standardowe usługi bazowe – Magazyn, Indeks Pełnotekstowy, Procesor Zadań Wsadowych

* 15:45 - 17:15 Model danych BWMETA2 – charakterystyka, praktyczne zastosowanie

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Tomaszem Rośkiem  T.Rosiek (at) cm.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"4th Intellectual Property Management Forum 2011, October 26-29 2011, Warsaw" (27-10-2011, Mała Aula w Gmachu Głównym PW przy Pl. Politechniki 1)

Szanowni Państwo,

Zespół etapu B6 zorganizuje panel naukowy poświęcony platformom wiedzy i informacji pod przewodnictwem Prof. Ewy Okoń-Horodyńśkiej oraz  Prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego–Dyrektora NCBiR.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Partnerów konsorcjum SyNaT

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podczas “22nd Annual Conference of the Congress of Political Economists International (COPE), Singapore, July 9-16, 2011”; Prof. Ewa Okoń-Horodyńska wygłosiła referat pt.“Hosting Platform for Science and Technology: Business or Social Responsibility”

2011-09-28/30 Warsztaty CS&P 2011-09-28/30 Warsztaty CS&P

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac i/lub rozszerzonych abstraktów na organizowane przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, wspólnie z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie i przy udziale wykonawców projektu SYNAT, warsztaty "Concurrency, Specification, and Programming - CS&P 2011".

CS&P 2011 odbędzie się w dniach 28-30 września w Pułtusku.

W tym roku w ramach warsztatów zamierzamy zorganizować sesję poświęconą metodom, algorytmom i technologiom informatycznym opracowywanym w ramach prac projektu SYNAT.

Planujemy, że sesja stworzy okazję do prezentacji wyników prac badawczych i badawczo-rozwojowych w etapach, a także posłuży jako  forum wymiany informacji, pomysłów oraz nowych inspiracji.

Szczegóły dotyczące warsztatów i zasad nadsyłania prac można znaleźć na stronie WWW: http://csp2011.mimuw.edu.pl

Termin nadsyłania artykułów/abstraktów: 3 lipca 2011 r.

Więcej informacji w załączonym "Call for Papers"

Z poważaniem,
Marcin Szczuka
Instytut Matematyki UW

2011-07-04 Seminarium SYNAT Kraków 2011-07-04 Seminarium SYNAT Kraków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym poświęconym tematyce projektowania modelu zarządzania organizacją eksploatującą platformę SyNaT. Seminarium ma na celu integrację zespołów realizujących prace badawcze i wdrożeniowe w obszarach:

 • zabezpieczenia ciągłości finansowania organizacji zarządzającej platformą SyNaT,
 • funkcjonalności systemów informacji naukowo-technicznej,
 • sposobów organizacji systemu informatycznego dla platformy SyNaT.

Seminarium traktujemy jako okazję nie tylko do prezentacji wyników prac w etapach, ale również jako forum wymiany informacji, pomysłów oraz nowych inspiracji, stąd serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa z referatami i  komunikatami

Termin seminarium: 4 lipca 2011 r. 

Więcej informacji w załączniku

Program konferencji

Z poważaniem,

Rafał Wisła

2011-07-01 Warsztaty SYNAT 2011-07-01 Warsztaty SYNAT

Scope and Objectives

SYNAT is a large scientific project aiming to create a universal hosting and scientific content storage and sharing platform for academia, education and open knowledge society. The project is carried out between 2010 and 2013 by the research consortium comprising major Polish science institutions. The aim of the workshop is to create a forum for exchange of ideas concerning the methods employed in the project and results achieved so far. Topics of interest include all areas covered by the project. Participation in the workshop is by invitation only.

Paper Submissions

Authors from the institutions participating in the SYNAT project are invited to submit their manuscript in English (8-30 pages). All paper submissions will be handled electronically. All submissions will be subject to review by the SYNAT Workshop program committee. We envision no more than two papers per institution participating in the SYNAT project.

More information

2011-06-28/30 Konferencja ISMIS 2011-06-28/30 Konferencja ISMIS

19th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems

ISMIS is an established and prestigious conference for exchanging the latest research results in building intelligent systems. Held twice every three years, the conference provides a medium for exchanging scientific research and technological achievements accomplished by the international community.

In June 2011, ISMIS will be held for the third time in Poland, Warsaw.

Conference Scope

The scope of ISMIS is intended to represent a wide range of topics on applying Artificial Intelligence techniques to areas as diverse as decision support, automated deduction, reasoning, knowledge based systems, machine learning, computer vision, robotics, planning, databases, information retrieval, etc. The focus is on research in intelligent systems. The conference addresses issues involving solutions to problems that are complex to be solved through conventional approaches and that require the simulation of intelligent thought processes, heuristics and applications of knowledge. The integration of these multiple approaches in solving complex problems is of particular importance. ISMIS provides a forum and a means for exchanging information for those interested purely in theory, those interested primarily in implementation, and those interested in specific research and industrial applications.

More information

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniach 5-8 czerwca 2011 r. odbędzie się VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii na temat ekonomicznych wyzwań XXI wieku:

Polska – Unia Europejska – Świat

podczas konferencji zostanie zaprezentowany referat pt. „Rola systemu informacji
naukowej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego - przypadek projektu SyNaT", Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła

>więcej informacji<

2011-05-06 Semiunarium MIM UW 2011-05-06 Semiunarium MIM UW

6 maja 2011 odbyło się Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

pt. Semantyczne grupowanie dokumentow o tematyce zbiorow przyblizonych przy uzyciu wiedzy z DBPedii, autor: Andrzej Janusz

Tematem prezentacji był problem semantycznego grupowania dokumentow tekstowych. W czasie wystapienia omowiono metodę reprezentacji tekstow przez wektory asocjacji z pojeciami pochodzacymi z zewnetrznej bazy wiedzy (Explicit Semantic Analysis). Przedstawione zostały również wyniki eksperymentu, w którym metoda ta została wykorzystana do reprezentacji prac naukowych współpracownikow Zakladu Logiki Matematycznej, na potrzeby grupowania tematycznego. Eksperyment przeprowadzono na korpusie kilkuset dokumentow z ostatnich kilkunastu lat, a jako baze wiedzy wykorzystano DBpedie. Oprocz analizy samych wyników grupowania zarysowano plan rozwoju i wykorzystania opisanej metody w ramach projektu SYNAT.

2011-03-31 Seminarium SYNAT Warszawa 2011-03-31 Seminarium SYNAT Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu Profesora Jerzego Kisielnickiego uprzejmie zapraszamy Państwa na seminarium, podczas którego omawiane będą wyniki badań związanych z realizacją części Zadania badawczego SYNAT: Analiza rozwiązań światowych w zakresie finansowania systemu informacji naukowo-technicznej.

Podczas obrad nastąpi także wprowadzenie zespołu badawczego kierowanego przez Doktora Richarda Mbewe, który realizować będzie kolejną część Zadania: Analiza finansowo-podatkowa koncepcji komercjalizacji w zależności od przyjętej formy organizacyjno-prawnej.

Seminarium odbędzie się 31 marca 2011 r. w godz. 13.00-16.00 w sali 123 Uczelni Łazarskiego.

2011-01-11/12 Konferencja SYNAT 2011-01-11/12 Konferencja SYNAT

W dniach 11 i 12 stycznia 2011 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja projektu SYNAT prezentująca naukowe zamierzenia projektu oraz wyniki uzyskane podczas pierwszych miesięcy realizacji projektu. Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Konferencja odbędzie się w Auli nr 316 na III piętrze w Bibliotece UW, przy ul. Dobrej 56/66. Do Sali będą prowadziły tablice informacyjne.

2011-01-10 Przetwarzanie języka naturalnego 2011-01-10 Przetwarzanie języka naturalnego

Podczas cyklu spotkań pt. Przetwarzanie języka naturalnego 2010-2011 organizowanych przez Zespół Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN zaprezentowane  zostało seminarium poświęcone realizacji Zadania Badawczego SYNAT.

W dniu 10 stycznia 2011 referat przedstawiła Pani Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)

pt. Przetwarzanie historycznych dokumentów tekstowych w projekcie SYNAT

2010-12-07 II Konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje 2010-12-07 II Konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest jednym z organizatorów II Konferencji i3: internet - infrastruktury - innowacje

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z Internetem nowej generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które ewoluuje w kierunku społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią.

Konferencja adresowana jest do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT.

Ze względu na specyfikę i sposób ujęcia problematyki konferencja adresowana jest także z jednej strony do studentów pokrewnych kierunków, z drugiej strony do użytkowników sieci.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany referat pt.

Architektury i protokoły do budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT
A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

2010-09-27 Spotkanie Inicjujące Realizację Zadania Badawczego 2010-09-27 Spotkanie Inicjujące Realizację Zadania Badawczego

W dniu 27 września 2010 roku w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się Spotkanie Inicjujące Realizacje Zadania Badawczego pt. „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy"

Projekt o nazwie roboczej SYNAT (System Nauki i Techniki) będzie realizowany w latach 2010-2013 przez sieć naukową zrzeszającą 16 instytucji krajowych. Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie sieciowej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla zdigitalizowanej wiedzy wykorzystywanej przez badaczy, jednostki naukowe, studentów itp.

Liderem Zadania Badawczego jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na Zadanie Badawcze składają się dwa komplementarne projekty: PASSIM – gdzie liderem jest Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), oraz INFINITI – lider ICM Uniwersytet Warszawski.

W skład konsorcjum ponadto wchodzą: Uniwersytet Jagielloński, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), Biblioteka Narodowa i Uczelnia Łazarskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, Politechnika Wrocławska, Akademickie Centrum Komputerowe "CYFRONET" AGH, Politechnika Gdańska, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Już niebawem zostanie zorganizowana konferencja, której zadaniem jest inauguracja projektu w świecie nauki i gospodarki.

 

> więcej informacji <

Zadanie Badawcze jest częścią Program Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju noszącego nazwę: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10.