Wykonawcy Wykonawcy

Kierownik Zadania Badawczego 

Prof. dr hab. Marek Niezgódka  /ICM Uniwersytet Warszawski/

Kierownik INFINITI

Prof. dr hab. Piotr Bała  /ICM Uniwersytet Warszawski/

Kierownik PASSIM 

Prof. dr hab. Henryk Rybiński  /Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,  Politechnika Warszawska/

 

Kierownicy Części Zadania Badawczego:

Dr inż. Maciej Piasecki /Politechnika Wrocławska/

Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr /ACK CYFRONET, Akademia Górniczo – Hutnicza/

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński /Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/

Dr inż. Granat Janusz  /Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy/

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek /Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska/

Prof. dr hab. Kazimierz Subieta  /Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych/

Dr hab. Beata Konikowska /Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk/

Dr inż. Cezary Mazurek /PCSS IChB PAN/

Prof. dr hab. Marzena Kryszkiewicz  /Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,  Politechnika Warszawska/

Dyr. Katarzyna Ślaska /Biblioteka Narodowa/

dr hab. Maria Próchnicka  /Katedra Ekonomii IEiZ, Uniwersytet Jagielloński/

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki / Uczelnia Łazarskiego /

Dr inż. Tomasz Kruk /Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa/

Prof. dr hab. Hung Son Nquyen  /Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski/

Prof. dr hab. Jerzy Gawinecki  /Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna/